TECHNISCHE EN ONTWERPPROJECTEN

Dit onderwijspakket komt met dertig uur instructie in klasverband en met open, probleemoplossende activiteiten waarmee leerlingen vakken zoals natuurwetenschappen, technologie, techniek en wiskunde boeiend en leuk gaan vinden dankzij de levensechte robottechnologie. Het leerplan omvat drie hoofdsecties met vijf ontwerpprojecten per sectie voor in totaal vijftien projecten. De structuur van de activiteiten in het leerplan voor technische en ontwerpprojecten simuleert het technische ontwerpproces dat in veel sectoren door wetenschappers en technici wordt gevolgd.

Ieder project begint met een ontwerp-briefing waarin de uitdaging wordt toegelicht, met behulp van video's van robots in actie voor het leggen van een verband met de realiteit, met als hoogtepunt het eindproject dat kan worden gedeeld en gepresenteerd. Gedurende het gehele proces doen de leerlingen nieuwe natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige kennis op en passen zij die kennis toe terwijl zij naar een oplossing toewerken. Deze structuur is ontworpen om leerlingen te helpen met het ontwikkelen van een eigentijdse creatieve denkwijze, probleemoplossende vaardigheden, teamwerk en communicatievaardigheden die nodig zijn op school en daarna.

Belangrijkste leerdoelen

  • Het begrip en gebruik van wiskundige vaardigheden en concepten, zoals verhoudingen en ratio's, gegevens in grafiek brengen en berekeningen met meercijferige getallen.
  • Toepassing van de kennis van natuurwetenschappelijke concepten, zoals snelheid en vermogen, beweging en stabiliteit, en krachten en interacties.
  • Begrip van het belang van problemen oplossen, inventiviteit en innovatie, en experimenteren met het oplossen van problemen.
  • Planning en beheer van activiteiten om een oplossing te ontwikkelen of een project af te ronden.
  • Het gebruik van digitale media en omgevingen om met elkaar te communiceren en samen te werken.