LEGO® Leren

De LEGO® Leerlijn valt onder te verdelen in twee hoofdcategorieën:

Wetenschap en Techniek en LEGO® Leren.

Onder LEGO® Leren vallen: